پروژه‌های شرکت فلات قاره

بهره برداری از ۶ دستگاه مخزن ذخیره سازی بنزین و نفت  گاز 1200x675 - پروژه احداث مخازن اضطراری فراورده های نفتی

پروژه احداث مخازن اضطراری فراورده های نفتی

پروژه احداث مخازن اضطراری فراورده های نفتی کارفرما شرکت نفت فلات قاره ایران محل پروژه بهرگانسر تاریخ پروژه بین سال 62 تا 67 پروژه احداث مخازن اضطراری فراورده های نفتی ( سه دستگاه شناور و دو دستگاه سقف ثابت)

2023 05 13 - پروژه احداث انبار مرکزی شرکت فلات قاره در جاده مخصوص کرج

پروژه احداث انبار مرکزی شرکت فلات قاره در جاده مخصوص کرج

پروژه احداث انبار مرکزی شرکت فلات قاره در جاده مخصوص کرج کارفرما شرکت نفت فلات قاره ایران محل پروژه جاده مخصوص کرج تاریخ پروژه بین سال 62 تا 67 احداث انبار مرکزی شرکت فلات قاره در جاده مخصوص کرج

12754 orig - بررسی ساختمانهای آسیب دیده در بمباران جنگ تحمیلی در جزیره خارگ

بررسی ساختمانهای آسیب دیده در بمباران جنگ تحمیلی در جزیره خارگ

پروژه بررسی ساختمانهای آسیب دیده در بمباران جنگ تحمیلی در جزیره خارگ کارفرما شرکت نفت فلات قاره ایران محل پروژه جزیره خارگ تاریخ پروژه بین سال 62 تا 67 بررسی ساختمانهای آسیب دیده در بمباران جنگ تحمیلی 

lavan 1200x711 - پروژه های انجام شده در جزیره لاوان از سال 62 تا 67

پروژه های انجام شده در جزیره لاوان از سال 62 تا 67

پروژه های انجام شده در جزیره لاوان از سال 62 تا 67 کارفرما شرکت نفت فلات قاره ایران محل پروژه جزیره لاوان تاریخ پروژه بین سال 62 تا 67 احداث انبار شرکت نفت فلات قاره جزیره لاوان احداث پی توربین کمپ سلمان جزیره لاوان احداث تعمیرگاه کمپ سلمان جزیره لاوان احداث ساختمان اداری مهندسی در …

پروژه های انجام شده در جزیره لاوان از سال 62 تا 67 Read More »