Make a call: +98 912 20 80 768

کیوانی2 - احداث انبار مرکزی ساری

PROJECTS

پروژه احداث انبار مرکزی ساری

 
شرح مختصر پروژه:
هدف از احداث انبار مرکزی ساری به منظور تأمین لوازم ضروری در امر گازرسانی به استان مازندران که در حین بهره برداری و یا انجام انشعابات به روستاها ایجاب می نماید تا تسهیلات لازم برای گازرسانی فراهم گردد . فلذا با ساخت دو دستگاه انبار به طور ۱۰۲ متر و دهانه ۲۰ متر با ارتفاع
مفید ۶ متر در مجموع به مساحت ۴۰۸۰ متر مربع انبار با ملحقات تحویل واحد بهره بردار گردید . همچنین ساختمان اداری در دو طبقه به مساحت ۱۶۰ متر مربع و ساختمان نگهبانی و احداث جاده دسترسی تا مجل جاده اصلی توسط دو شرکت پیمانکاری : شرکت استاد برای اسکلت فلزی سوله وشرکت پولاد بتن برای عملیات ساختمانی انجام و مورد بهره برداری واقع گردید.
ساری - احداث انبار مرکزی ساری

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *