Make a call: +98 912 20 80 768

کیوانی2 - پروژه ده دستگاه منازل سازمانی در شهرک فجر بندرعباس

PROJECTS

پروژه ده دستگاه منازل سازمانی در شهرک فجر بندرعباس

ساخت منازل سازمانی به تعداد ۱۰ باب توسط طرح سرخون آغاز شد و با تشکیل طرح پروژههای ساختمانی، پروژه به صورت امانی – اجرا و تحویل گردید احداث هر واحد به صورت ویلایی در زمینی به مساحت ۲۴۰ متر مربع به صورت ۱۲۰ متر مربع مفید و سه خوابه و 120 متر حیاط در دو قسمت شمال و جنوب ساختمان ساخته شده است

14001021000157 Test PhotoN - پروژه ده دستگاه منازل سازمانی در شهرک فجر بندرعباس

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *