Make a call: +98 912 20 80 768

کیوانی2 - پروژه ساختمان مرکزی اداری اردبیل

PROJECTS

پروژه ساختمان مرکزی اداری اردبیل

کارفرما

شرکت ملی گاز ایران

محل پروژه

شهرستان اردبیل

مبلغ پروژه

1.596.800.872/-

:شرح مختصر کار:
ساختمان اداری اردبیل در پنج طبقه با اسکلت فلزی با زیر بنای حدودا ۳۵۰۰ متر مربع بمنظور مرکزیت دادن به کلیه امور مربوط به گازرسانی استان اردبیل احداث شده است
موتورخانه در زیرزمین پیش بینی شده و سیستم سرمایش و گرمایش از نوع فن کویل می باشد
پیمانکار: شرکت آلیسوان
2023 07 24 0011 page 0001 - پروژه ساختمان مرکزی اداری اردبیل

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *